Опсерваторија на медиумските реформи

Цели на проектот:

Главна цел на проектот е Да се придонесе во исполнувањето на Итните реформски приоритети (ИРП), како предуслов за пристапување на РМ кон ЕУ, преку идентификување и отстранување на препреките за демократскиот развој на медиумскиот сектор

Спцифични цели на проектот се: креирање на коалиција на граѓаните и медиумите за мониторинг и застапување на ИРП во медиумите; зајакнување на јавната свест со осврт на ИРП и предизвиците во медиумите; и создавање на услови за информирана јавна дебата помеѓу носителите на одлуки, НВОи и медиумите.

Повеќе

Повик за избор на обучувач(к)и

Иницијатива за европска перспектива и Здружение на граѓани Агора за потребите на проектот: „Развој на потенцијали за младинско претприемништво преку меѓуетничка соработка на локално ниво“, објавуваат Повик за избор на обучувач(к)и за испорака на Обука за зајакнување на капацитети на локални граѓански организации.

Повеќе

Развој на потенцијали за младинско претприемништво

Informativna sredba

Цели на проектот:

Општата цел е да се придонесе кон поголема социјална и економска вклученост и развој на мултукултурна и мултиетничка демократија на младите од различни етнички заедници во таргетираните општини.

Специфични цели се:

  • промоција на економскиот развој на општините Брвеница и Врапчиште
  • јакнење на капацитетите на младите и потенцијални претприемачи
  • подобрување на соработката помеѓу клучните чинители на локално ниво
  • промоција на услугите и мерките за поддршка на младите претприемачи

Повеќе