септември 23, 2021

Контакт

Здружение на граѓани АГОРА Центар за промовирање на граѓански вредности“ Скопје

Адреса: ул. „Пиринска“ бр. 45-2/13, 1000 Скопје

Телефон: +389 2 3119 106
Факс: +389 2 3118 737

Лице за контакт: Кристина Хаџи-Василева
Е-пошта: kristina@agora.org.mk