септември 23, 2021

Нашиот тим

Kristina-H-Vasileva-rKристина Хаџи-Василева има речиси петнаесетгодишно искуство во развојниот и граѓанскиот сектор, работејќи за македонски граѓански организации и меѓународни организации и проекти како USAID, EAR, OSCE и SDC. Нејзината експертиза е насочена кон областите на родова еднаквост, реформа на локалната самоуправа и децентрализација како и во локалниот економски развој и развојот на граѓанското општество. Хаџи-Василева е дипломиран филолог по македонски и турски јазик и има магистрирано Родови и етнички студии на Универзитетот „Гринич” во Лондон.

 

 

AnetaАнета Илиевска е магистер по математички науки. Во АГОРА работи на позицијата координатор за финансии и администрација. Има 15 години работно искуство во интернационални и домашни организации во коишто работела како финансиски координатор, менаџер и аналитичар. Во текот на работата имала можност да биде директно вклучена во сите фази на еден финансиски систем (проекција, имплементација, мониторинг, контрола и известување) преку имплементација на различни проекти. Има проширени знаења и искуство во работа со проекти финансирани и поодржани од различни донатори како на пример USAID, SDC (Швајцарска агенција за развој и соработка), Светска банка, OSCE, Британска амбасада итн.

  • Александар Спасов
  • Катарина Партинова
  • Даниела Симова