септември 23, 2021

Развој на потенцијали за младинско претприемништво

Цели на проектот: Општата цел е да се придонесе кон поголема социјална и економска вклученост и развој на мултукултурна и мултиетничка демократија на младите од …