јануари 17, 2021

Отворен јавен повик за финансиска поддршка

ЈАВЕН ПОВИК БР.01/2020 За финансиска поддршка на женски граѓански организации кои работат на унапредување на правата на жената и нејзината улога во општеството проект “Вклучи …