Развој на потенцијали за младинско претприемништво

Informativna sredba

Цели на проектот:

Општата цел е да се придонесе кон поголема социјална и економска вклученост и развој на мултукултурна и мултиетничка демократија на младите од различни етнички заедници во таргетираните општини.

Специфични цели се:

  • промоција на економскиот развој на општините Брвеница и Врапчиште
  • јакнење на капацитетите на младите и потенцијални претприемачи
  • подобрување на соработката помеѓу клучните чинители на локално ниво
  • промоција на услугите и мерките за поддршка на младите претприемачи

Повеќе