Повик за избор на обучувач(к)и

Иницијатива за европска перспектива и Здружение на граѓани Агора за потребите на проектот: „Развој на потенцијали за младинско претприемништво преку меѓуетничка соработка на локално ниво“, објавуваат Повик за избор на обучувач(к)и за испорака на Обука за зајакнување на капацитети на локални граѓански организации.

Повеќе