Month: м.г

Медиумски реформи: Нешто целосно, нешто делумно, а нешто воопшто неисполнето

Медиумски реформи: Нешто целосно, нешто делумно, а нешто воопшто неисполнето „Опсерваторијата на медиумските реформи“ објави периодичен извештај (јули – октомври 2017 година) од набљудувањето на спроведувањето на реформските приоритети од областа на медиумите.Прв периодичен извештај од набљудувањето на исполнувањето на реформските приоритети од областа на медиумите [1.7.2017 – 01.11.2017] (.pdf)Набљудувањето, чиј предмет беа четирите столба на реформските […]

Read More