Month: м.г

Можност за пријавување на тренинг програма за претприемништво до 30.11.2020

Можност за пријавување на тренинг програма за претприемништво до 30.11.2020 АГОРА  – Центар за промовирање на граѓански вредности во рамките на проектот „Младински скок во бизнисот“ (YouthLeap2Business), поддржан од Американската Амбасада во Скопје, објавува Повик до млади со бизнис идеи  за учество на тренинг програма за претприемништво.Тренинг програмата за претприемништво  е отворена за пријавување на 50 […]

Read More

Повик за учество на обука

Повик за учество на обукаСојуз-Национален совет за родова рамноправност во партнерство со АГОРА, во рамки на проектот „Вклучи се – Побарај гласно“, објавува Повик за учество на двoдводневни обуки за претставници/чки на локални женски и граѓански и организации.Проектот има за цел да ги поддржи локалните женски и граѓански организации да спроведат акции за зајакнување и мобилизација на жените и […]

Read More

Повик за избор на обучувачи

Повик за избор на обучувачи ВоведАГОРА – Центар за промоција на граѓански вредности спроведува проект „Youth Leap 2 Business“, финансиран од Американската амбасада со општа цел да придонесе кон зголемување на вработувањето кај младите лица во Северна Македонија и промоција на младинското претприемништво. Преку реализација на проектните активности, 50 млади лица (19-29 години) ќе се […]

Read More

Рокот за пријавување за тренинг програма за претприемништво продолжен до 31 октомври

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОМОТИВНА МЕДИУМСКА КАМПАЊА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „Вклучи се – Побарај гласно!“ АГОРА  – Центар за промовирање на граѓански вредности во рамките на проектот „Младински скок во бизнисот“ (YouthLeap2Business), поддржан од Американската Амбасада во Скопје, објавува Повик до млади со бизнис идеи  за учество на тренинг програма за […]

Read More

Повик до млади со бизнис идеи за учество на тренинг програма за претприемништво

Повик до млади со бизнис идеи за учество на тренинг програма за претприемништво АГОРА  – Центар за промовирање на граѓански вредности во рамките на проектот „Младински скок во бизнисот“ (YouthLeap2Business), поддржан од Американската Амбасада во Скопје, објавува Повик до млади со бизнис идеи  за учество на тренинг програма за претприемништво.Тренинг програмата за претприемништво  е отворена за […]

Read More