Month: м.г

Јавен повик за доставување на понуди за изработка на веб платформа за е-знаење

Јавен повик за доставување на понуди за изработка на веб платформа за е-знаењеСојуз – Национален Совет за Родова Рамноправност (НСРР) во партнерство со АГОРА –   Центар за промоција на граѓански вредности, во рамки на проектот „Вклучи се –   Побарај гласно“, финансиран од канцеларијата на UN Women во Скопје има за цел да ги поддржи локалните женски и   граѓански организации да спроведат […]

Read More