јули 25, 2021

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОМОТИВНА МЕДИУМСКА КАМПАЊА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „Вклучи се – Побарај гласно!“

Краен рок за пријавување 18. 04.2021 НСРР – Национален совет за родова рамноправност со своите партнери АГОРА – центар за промоција на граѓански вредности објавуваат …

Не во наше име!

Почитуван Претседател на Собранието, почитувани предлагачи на Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, по скратена постапка, почитувани пратеници, Ние, долупотпишаните граѓански …