Leap to Success

Leap to Success

ABOUT THE PROJECT

Проектот Leap to Success е регионален проект кој АГОРА го спроведува во соработка со Метрополитан Инкубатор од Тирана и Дели простор од Ниш. 

Project goals and activities:

Севкупната цел на проектот е да се поддржи промовира младинското претприемништво во регионот на Западен Балкан преку овозможување на младите лица од трите земји да започнат сопствен бизнис. 

Преку тн. Летна школа за претприемништво, 9 млади лица ќе развијат вештини за претприемништво и ќе направат бизнис план за своите бизнис идеи. Трите најдобри ќе бидат финансиски поддржани за реализација на својата идеја.

Results::

  • 9 млади лица развиле силни знаења за претприемништво;
  • 9 млади лица комплетирале бизнис планови за своите бизнис идеи;
  • 3 млади лица се финансиски поддржани за отворање на нова компанија преку која ќе ја реализираат својата бизнис идеја;
  • 3 организации- имплементатори развиле соработка како основа за идни заеднички проекти;
  • Промовирана е регионална соработка до пошироката јавност во Западен Балкан

BASIC INFORMATION

  • Времетраење: април - август, 2022
  • Вредност на проектот: 17.600 ЕУР
  • Корисници: Млади невработени лица на возраст од 18 до 29 години од Македонија, Албанија и Србија
  • Target regions: Western Balkans
  • Донатор: Фонд за Западен Балкан (Western Balkans Fund), кофинансирано од Европската Унија

LINK TO THE PROJECT

GALLERY