септември 23, 2021

Годишни извештаи

Годишни извештаи на „АГОРА – Центар за граѓански вредности“ Скопје

 • 2019 година
  • Годишен наративен извештај за 2019 г.
  • Годишен финансиски извештај за 2019 г.
 • 2018 година
  • Годишен наративен извештај за 2018 г.
  • Годишен финансиски извештај за 2018 г.
 • 2017 година
  • Годишен наративен извештај за 2017 г.
  • Годишен финансиски извештај за 2017 г.