Повик за учество на Летна Школа за Претприемништво

АГОРА Центар за промовирање на граѓански вредности, Метрополитан Инкубатор од Тирана и Дели простор од Ниш, објавуваат повик до млади лица од 18 до 29 години за учество на Летна школа за претприемништво, што ќе се одржи од 05 до 10. јуни 2022 година.

Активноста е во рамките на проектот Leap to Success, поддршан од Western Balkans Fund, а кофинансиран од Европската Унија.

Детални информации: Повик за учесници (ПДФ):

Апликациониот формулар е достапен на следниот линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA7CrgwKfuT40lTeDn80ei4cKVov68iYX7Wa76ubFVaj5JwA/viewform?usp=pp_url