Author: Web admin

Повик за учество на Летна Школа за Претприемништво

АГОРА Центар за промовирање на граѓански вредности, Метрополитан Инкубатор од Тирана и Дели простор од Ниш, објавуваат повик до млади лица од 18 до 29 години за учество на Летна школа за претприемништво, што ќе се одржи од 05 до 10. јуни 2022 година. Активноста е во рамките на проектот Leap to Success, поддршан од […]

Read More

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО РАБОТНИ ГРУПИ

01.02.2022 ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС за учество во работни групи за подигнување на соработката со општините во РСМ со цел зголемување на финансиската транспарентност Почитувани, Мрежата ФИСКАСТ, претставувана од Finance Think – Институт за економски истражувања, Скопје, АГОРА – Центар за промоција на граѓански вредности, Скопје, Квантум Прима – Здружение за економски и политички истражувања […]

Read More

Јавен повик за ангажирање на консултант

  За потребите на проектот „Мрежа FISCAST – Подобрување на дијалогот за поголема финансиска транспарентност на општините, со фокус на парафискалните давачки“, финансиран од Европската унија врз основа на договорот за Грант со референтен број IPA/2020/420-727, комисијата при „АГОРА – Центар за промовирање на граѓански вредности“ во соработка со Finance Think – Институт за економски […]

Read More