Category: Vacancies

Јавен повик за ангажирање на консултант

  За потребите на проектот „Мрежа FISCAST – Подобрување на дијалогот за поголема финансиска транспарентност на општините, со фокус на парафискалните давачки“, финансиран од Европската унија врз основа на договорот за Грант со референтен број IPA/2020/420-727, комисијата при „АГОРА – Центар за промовирање на граѓански вредности“ во соработка со Finance Think – Институт за економски […]

Read More