Category: Вклучи се – Побарај гласно!

Започнува кампањата „Биди јасна и гласна“

Започнува кампањата „Биди јасна и гласна“„Биди јасна и гласна“ – кампања за активно учество на жените во локалната заедница Зајакнувањето на жените и слухот за женското учество во јавниот живот се сериозни индикатори за зрелоста на едно општество и за неговиот дострел на полето на демократијата. Постојат голем број меѓународни правни акти во чии рамки […]

Read More

Повик за доставување на понуди за изработка на промотивна медиумска кампања во рамки на проектот „Вклучи се – Побарај гласно!“

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОМОТИВНА МЕДИУМСКА КАМПАЊА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „Вклучи се – Побарај гласно!“Краен рок за пријавување 18. 04.2021НСРР – Национален совет за родова рамноправност со своите партнери АГОРА – центар за промоција на граѓански вредности објавуваат повик за доставување понуди за изработка на промотивна медиумска кампања во рамките […]

Read More

Јавен повик за доставување на понуди за изработка на веб платформа за е-знаење

Јавен повик за доставување на понуди за изработка на веб платформа за е-знаењеСојуз – Национален Совет за Родова Рамноправност (НСРР) во партнерство со АГОРА –   Центар за промоција на граѓански вредности, во рамки на проектот „Вклучи се –   Побарај гласно“, финансиран од канцеларијата на UN Women во Скопје има за цел да ги поддржи локалните женски и   граѓански организации да спроведат […]

Read More

Отворен јавен повик за финансиска поддршка

Отворен јавен повик за финансиска поддршкаЈАВЕН ПОВИК БР.01/2020 Статус: ЗатворенЗа финансиска поддршка на женски граѓански организации кои работат на унапредување на правата на жената и нејзината улога во општествотопроект “Вклучи се – Побарај гласно!“спроведуван од НСРР – Национален совет за родова еднаквост во соработка со АГОРА – Центар за промовирање на граѓански вредности, финансиски поддржан од UN Women […]

Read More

Повик за избор на тим обучувачи/чки

Повик за избор на тим обучувачи/чкиПОВИК ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧИ/ЧКИ*Рокот за доставување понуди се продолжува до 20.11.2020 годинаВоведСојуз – Национален совет за родова рамноправност (НСРР) во партнерство со АГОРА – Центар за промоција на граѓански вредности, во рамки на проектот „Вклучи се – Побарај гласно“, финансиран од UN Women има за цел да ги поддржи локалните женски и граѓански организации да […]

Read More

Повик за учество на обука

Повик за учество на обукаСојуз-Национален совет за родова рамноправност во партнерство со АГОРА, во рамки на проектот „Вклучи се – Побарај гласно“, објавува Повик за учество на двoдводневни обуки за претставници/чки на локални женски и граѓански и организации.Проектот има за цел да ги поддржи локалните женски и граѓански организации да спроведат акции за зајакнување и мобилизација на жените и […]

Read More