Tag: Огласи/Повици

Повик за учество на Летна Школа за Претприемништво

АГОРА Центар за промовирање на граѓански вредности, Метрополитан Инкубатор од Тирана и Дели простор од Ниш, објавуваат повик до млади лица од 18 до 29 години за учество на Летна школа за претприемништво, што ќе се одржи од 05 до 10. јуни 2022 година. Активноста е во рамките на проектот Leap to Success, поддршан од […]

Read More

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО РАБОТНИ ГРУПИ

01.02.2022 ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС за учество во работни групи за подигнување на соработката со општините во РСМ со цел зголемување на финансиската транспарентност Почитувани, Мрежата ФИСКАСТ, претставувана од Finance Think – Институт за економски истражувања, Скопје, АГОРА – Центар за промоција на граѓански вредности, Скопје, Квантум Прима – Здружение за економски и политички истражувања […]

Read More

Јавен повик за ангажирање на консултант

  За потребите на проектот „Мрежа FISCAST – Подобрување на дијалогот за поголема финансиска транспарентност на општините, со фокус на парафискалните давачки“, финансиран од Европската унија врз основа на договорот за Грант со референтен број IPA/2020/420-727, комисијата при „АГОРА – Центар за промовирање на граѓански вредности“ во соработка со Finance Think – Институт за економски […]

Read More

Повик за доставување на понуди за изработка на промотивна медиумска кампања во рамки на проектот „Вклучи се – Побарај гласно!“

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОМОТИВНА МЕДИУМСКА КАМПАЊА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „Вклучи се – Побарај гласно!“Краен рок за пријавување 18. 04.2021НСРР – Национален совет за родова рамноправност со своите партнери АГОРА – центар за промоција на граѓански вредности објавуваат повик за доставување понуди за изработка на промотивна медиумска кампања во рамките […]

Read More

Повик за учество на работилница Младинско претприемништво:Предизвици и можности

Повик за учество на работилница Младинско претприемништво:Предизвици и можностиВо рамките на проектот Младински Скок Во Бизнисот што го имплементира АГОРА со поддршка на Американската амбасада во Скопје, на 17.03.2021 година со почеток во 17:00 часот ќе се одржи онлајн работилница Младинско претприемништво: Предизвици и можности.Работилницата е наменета за млади лица (18-29) од Р.С.Македонија кои имаат желба или […]

Read More

Јавен повик за доставување на понуди за изработка на веб платформа за е-знаење

Јавен повик за доставување на понуди за изработка на веб платформа за е-знаењеСојуз – Национален Совет за Родова Рамноправност (НСРР) во партнерство со АГОРА –   Центар за промоција на граѓански вредности, во рамки на проектот „Вклучи се –   Побарај гласно“, финансиран од канцеларијата на UN Women во Скопје има за цел да ги поддржи локалните женски и   граѓански организации да спроведат […]

Read More

Отворен јавен повик за финансиска поддршка

Отворен јавен повик за финансиска поддршкаЈАВЕН ПОВИК БР.01/2020 Статус: ЗатворенЗа финансиска поддршка на женски граѓански организации кои работат на унапредување на правата на жената и нејзината улога во општествотопроект “Вклучи се – Побарај гласно!“спроведуван од НСРР – Национален совет за родова еднаквост во соработка со АГОРА – Центар за промовирање на граѓански вредности, финансиски поддржан од UN Women […]

Read More

Повик за избор на тим обучувачи/чки

Повик за избор на тим обучувачи/чкиПОВИК ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧИ/ЧКИ*Рокот за доставување понуди се продолжува до 20.11.2020 годинаВоведСојуз – Национален совет за родова рамноправност (НСРР) во партнерство со АГОРА – Центар за промоција на граѓански вредности, во рамки на проектот „Вклучи се – Побарај гласно“, финансиран од UN Women има за цел да ги поддржи локалните женски и граѓански организации да […]

Read More

Повик за учество на обука

Повик за учество на обукаСојуз-Национален совет за родова рамноправност во партнерство со АГОРА, во рамки на проектот „Вклучи се – Побарај гласно“, објавува Повик за учество на двoдводневни обуки за претставници/чки на локални женски и граѓански и организации.Проектот има за цел да ги поддржи локалните женски и граѓански организации да спроведат акции за зајакнување и мобилизација на жените и […]

Read More

Повик за избор на обучувачи

Повик за избор на обучувачи ВоведАГОРА – Центар за промоција на граѓански вредности спроведува проект „Youth Leap 2 Business“, финансиран од Американската амбасада со општа цел да придонесе кон зголемување на вработувањето кај младите лица во Северна Македонија и промоција на младинското претприемништво. Преку реализација на проектните активности, 50 млади лица (19-29 години) ќе се […]

Read More